Projet Nudité - Selectie van artikelen uit Nouvel Obs.com

Inleiding tot de artikelen

Op het moment heb ik nog geen toestemming ontvangen om de besproken artikelen naar het Nederlands te vertalen en te publiceren op mijn site. Tot die tijd zullen de links naar de oorspronkelijke, Franstalige artikelen verwijzen. Mijn excuses voor dit ongemak!

Update 2014

De artikelen uit Nouvel Obs zijn niet langer online beschikbaar. Ik heb mijn uittreksel uit 2004 hieronder laten staan voor nalees- / archiefdoeleinden.

Naaktheid en schaamte hebben veel aspecten, die uitgebreid besproken worden in de artikelen van Le Nouvel Obs.com. Wat betreft het opvoedingsaspect, gaat « Lorsque l'intimité paraît » over de vraag of schaamte bestaat in het kind en zo ja, vanaf welke leeftijd? Moet men deze schaamte toelaten of moet men haar bestrijden? Vervolgens beschrijft Dominique Rolique in « Hypocrisies familiales » haar eigen verhaal, hoe het is om op te groeien in een gezin dat behoorlijk preuts en - volgens haar - hypocriet is. Wat zijn de gevolgen van opgroeien in die omstandigheden?

Voor wat betreft het aspect van de sexualiteit, gaat « La sensualité à tâtons » over de geschiedenis van de sexuele schaamte in verschillende culturen. « Le sexe non dit » behandelt het probleem van niet vrijuit kunnen spreken over sexualiteit, terwijl in de samenleving zowat alles wat los en vast zit in het daglicht wordt gesteld. In « Hardemment », vertelt een meisje, die pornoactrice is, en tussendoor ook nog filosofie studeert, wat haar verhouding met haar lichaam is.

Wat betreft het aspect van het intieme en privé-leven, vertelt « Toilettes privées » de geschiedenis van de samenleving die preuts werd, ofwel de schepping van het privé-leven. In « Baignore mode d'emploi », schrijft Jean-Claude Kaufmann over de persoonlijke grenzen die er nog altijd zijn, ondanks dat men zich bevrijd heeft van oude zeden. « Des seins pas si nus » gaat over de meest openbare ruimte: die van het strand. Wat zijn de regels om naar elkaar te kijken, wat wordt geaccepteerd, wat wordt verwerpelijk gevonden? En wat te denken van die vreemde omkering om binnenshuis de blote borsten niet te tonen, maar wel volop op het strand?

Op het gebied van de cultuur bekritiseert Hans Peter Duerr in « Des vêtements invisibles », de beroemde theorie van Norbert Elias uit 1939. Duerr beargumenteert, dat er in iedere cultuur een privé-ruimte is, zelfs als die op het eerste oog onzichtbaar lijkt. Je hoeft geen muren te hebben om je te onttrekken aan het publiek. Bovendien is de ontwikkeling van schaamte geen indicatie voor de mate van civilisatie; zelfs de zogenaamde 'primitieve' culturen kennen schaamte. In « Le corps et l'islam », vraagt men zich af, wat de Islam vindt van het lichaam en de schaamte. Zie ook mijn nieuwspagina. « La pudeur sauvage » onderzoekt de universeel biologische wortels van de schaamte: bestaan die werkelijk? In « Les bains nippons », schrijft Bruno Birolli over de japanse zeden, die behoorlijk verschillen van die van het Westen. Tot slot gaat « Le phallus de Shiva » over India, het land van de Kama-sutra, die wel een andere invulling van het begrip 'zeden' kent, maar ondanks haar erotische afbeeldingen in sommige tempels, vaak toch preutser is dan menig Westerling.

naar boven