Projet Nudité - Nieuws

20 januari 2006

Projet Nudité bij DolceVita op de radio!

Vrijdag 20 januari 2006 was ik naar aanleiding van Projet Nudité op de radio te beluisteren!

juli 2005

Domaine des Monts de Bussy

Ik heb meegeholpen bij het ontvangen van gasten op een gloednieuwe naturistische camping in Limousin, Frankrijk, Domaine des Monts de Bussy. Ik heb de website in samenspraak met Alain en Berndadette Tanguy, de eigenaars, gebouwd. Het is echt de moeite waard om de camping te bezoeken! In de directe omgeving kun je kilometers lang naakt wandelen in de ongerepte natuur zonder iemand tegen te komen. Limousin is nog een werkelijk door het grote naturisme en toerisme onontdekt gebied.

11 februari 2005

Waar ben ik geweest?

In de afgelopen maanden had ik helaas geen tijd om aan Projet Nudité te werken, wegens zeer drukke werkzaamheden aan de inmiddels voltooide (anno 2015 niet meer bestaande) svajA-site. Dat betekent niet, dat ik geen verdere plannen met Projet Nudité heb! Gezien het feit, dat Le NouvelObs nooit op mijn herhaalde mailtjes, met het verzoek tot toestemming voor vertaling van hun teksten, heeft gereageerd, wil ik vooralsnog het eigen heft in handen nemen en aan de vertaling van de Le NouvelObs artikelen gaan werken. Omdat het véél is, zal ik ze waarschijnlijk stuk voor stuk op de site zetten.

14 oktober 2004

Nu kun je mij ook zíen!

Eindelijk is er een foto van mijzelf beschikbaar! Ik heb 'm geplaatst in de rubriek Over mij. Ook heb ik nog wat meer over svajA geschreven.

naar boven

14 september 2004

Lichaamsschaamte en walging - wezenlijk menselijke gevoelens

Mevr. Dr. Christine Pernlochner-Kügler mailde mij een samenvatting uit een groot deel van haar boek, dat de neerslag is van haar dissertatie. Pernlochner-Kügler is filosoof-psychologe en filosoof-antropologe, en werkt aan het Opleidingsinstituut West voor medische beroepen, TILAK (Tiroler Landeskrankenanstalten) Innsbruck. U kunt haar samenvatting hier lezen.

naar boven

2 september 2004

Naaktheid en schaamte: een antropologisch antwoord

Het antwoord op de door mij gestelde vraag aan Illuster, alumnitijdschrift van de Universiteit Utrecht, zoals verschenen in nummer 36, 09/04, heb ik op mijn site geplaatst.

naar boven

13 augustus 2004

Schuhrke in het Nederlands vertaald

De tekst van Schuhrke, zoals ik die in de Duitse afdeling van mijn site heb geplaatst, is nu in het Nederlands vertaald onder de titel Kinderlijke lichaamsschaamte en schaamteregels binnen het gezin.

naar boven

9 augustus 2004

Nieuwe pagina in de Duitse afdeling

Zojuist heb ik een tamelijk grote pagina toegevoegd aan de Duitse sectie. Het betreft het begin van een uittreksel uit een onderzoek van Prof. Dr. Bettina Schuhrke, getiteld "Kindliche Körperscham und familiale Schamregeln" (Schaamte voor het lichaam bij kinderen en regels voor schaamte binnen het gezin). In de toekomst zal ik het ook in het Nederlands vertalen. Onlangs heb ik ook iets meer over mij geschreven.

naar boven

31 juli 2004

Inleiding tot een selectie artikelen uit Le Nouvel Obs.com

Mijn inleiding tot een selectie artikelen uit Le Nouvel Obs.com is klaar. Tot ik toestemming heb, om de artikelen naar het Nederlands te vertalen en op mijn website te zetten, zullen de links verwijzen naar de oorspronkelijke, franstalige artikelen. Mijn excuses voor dit ongemak!

naar boven

30 juli 2004

Selectie uit Le Nouvel Observateur

Op het moment maak ik een selectie uit Le Nouvel Obs.com, en schrijf ik er een inleiding voor. Ik hoop toestemming te krijgen van de copyright-bezitter om de artikelen in het Nederlands te vertalen en op mijn site te plaatsen. Zodra ik meer weet, zal het op deze pagina verschijnen!

naar boven

30 juni 2004

Imam Abdulwahid van Bommel beantwoordt mijn vraag

De vraag die ik stelde op www.maroc.nl:

+Het antwoord van de imam

+Kleding en de koran

De koran noemt een aantal redenen waarom wij, als kinderen van Adam, onze lichamen zouden moeten bedekken: ter bedekking van onze naaktheid en gêne; ter bescherming tegen weersinvloeden, vuil en werkinvloeden en ter verfraaiing. De beste manier om ons te kleden zou een geestelijk kleed van menselijke waardigheid zijn waarbij ons innerlijk in overeenstemming is met ons uiterlijk. Dat laat veel mogelijkheden tot interpretatie open en al die mogelijkheden komen we in de moslimwereld tegen. Vanaf Indonesië met sarong voor mannen en vrouwen tot en met Marokko met djellaba, hebben mannen en vrouwen de lokale moslim mode bepaald. Maar volgens puriteinse moslim opvattingen mag zelfs het woord mode niet worden gebruikt omdat het een tijd gebonden aspect van kleding is en de islam heeft volgens die opvatting eeuwige voorschriften voor kleding gegeven. De meerderheid van de geleerden gaat echter uit van een tijdelijke invulbaarheid van de begrippen die in de koran als decency in kleding en gedrag worden omschreven. Begrippen als "aanbevelen wat bekend staat als goed en afwijzen wat bekend staat als slecht", zijn volgens de schriftgeleerden aan tijd en plaats gebonden concepten. Het tolerantieniveau van een samenleving kan op het gebied van het tonen van lichaamsdelen hoog zijn, en dat is bepalend voor wat men als welgemanierd of zedelijk omschrijft.

naar boven

+De koran over de zondeval

De koran openbaart ons het moment dat God zich tot Adam richtte en zei dat hij met zijn vrouw in de paradijselijke tuin kon vertoeven en eten waarvan hij wilde, maar niet van die ene boom. Het wordt Adam zelfs verboden die boom te naderen, anders zou hij tot hen behoren die zichzelf onrecht aandeden. Waarop satan met zijn influisteringen en insinuaties begon. Plotseling werden zij zich van hun naaktheid bewust die oorspronkelijk voor hen verborgen was gebleven. Het argument dat hij gebruikt om hen over te halen lijkt daar weinig mee te maken te hebben. Hij zei: "Uw schepper verbiedt u alleen maar om van deze boom te eten omdat u anders engelen wordt of het eeuwige leven krijgt." En om zijn woorden nog meer kracht bij te zetten, zwoer hij tot hen, zoals tegenwoordig alle mensen zweren die liegen. Zo wist hij hen door zijn bedrog te misleiden. En ze hadden nog niet van de boom gegeten of hun naaktheid werd hen duidelijk, waarop zij zich gingen bedekken met bladeren uit de paradijstuin.

naar boven

+Uitleg van de zondeval

Het moment dat hier wordt beschreven komt na de ontdekking door de mens van "eigen zwakte". Dat kan betekenen dat hij zijn seksuele zwakke punt ontdekte, dat zij zich bewust werden van hun natuurlijke neiging tot elkaar in te gaan. Hij voelde zich plotseling aangetrokken tot haar en zij voelde zich aangetrokken tot hem, en ze werden overvallen door dit gevoel. Het moment zelf wordt door de koran van het specifieke naar het algemene gebracht omdat de duo-aanspreekvorm van het Arabisch hier overgaat in het meervoud. Door die overgang naar het meervoud wordt duidelijk dat het hele verhaal een gelijkenis is en dat het over de oorsprong en bestemming van de mensheid gaat. De mens was eens een onschuldig wezen dat zich letterlijk van geen kwaad bewust was. Voor het eerst diende hij een keus te maken. Dit had hij hiervoor nog nooit hoeven doen; alles was goed, het was niet nodig onderscheid te maken. Deze onschuld was echter alleen maar een van God gegeven omstandigheid en geen deugd van hem zelf. In die zin bracht de staat van onschuld de mens in een statische situatie die hem belemmerde in zijn morele en intellectuele ontwikkeling. De overtreding die hij uit vrije wil tegen de goddelijke wil beging, symboliseerde de groei van zijn geweten, veranderde alles. Er vond op dat moment een transformatie plaats van instinctief levend wezen naar een bewust levend mens, in staat om onderscheid te maken tussen goed en kwaad en zijn eigen weg te kiezen.

naar boven

+Een quantum leap voor de mensheid

Goed beschouwd beschrijft deze legende van de "gevallen mens" - een omschrijving die de koran zeker niet gebruikt - niet de achteruitgang van de mens maar juist een quantum leap van vooruitgang; een nieuwe fase in de menselijke ontwikkeling. Doordat God de mens de mogelijkheid schonk zowel goed als slecht te handelen, werd hij belast met de morele vrije wil. Uit deze analyse wordt ook het argument van satan duidelijk. Indien zij van de boom eten, zou eeuwige engelachtige onschuld en eeuwig leven hun deel zijn. Het is precies andersom, de mens krijgt een leven van geestelijk en lichamelijk groeien en ontwikkeling, waarin hij worstelt met de zin van het leven.

Deze exegese van de koranpassage over de op het eerste gezicht smartelijk ruil van het eeuwige voor het tijdelijke leven van het eerste mensenpaar, lijkt op de laatmiddeleeuwse legende over Faust. In dat verhaal verkoopt een geleerde zijn ziel aan de duivel voor kennis. In de latere bewerking van Goethe komt het dichter bij het mensbeeld in de koran. De mens wordt heen en weer geslingerd tussen goddelijke en duivelse krachten, maar door zijn voortdurend streven tracht hij de menselijke natuur te vervolmaken en Gods genade te ontvangen.

naar boven

+Moslims en het naakte lichaam

Deze tekstinterpretatie geeft ook antwoord op het bekende cliché dat we toch allemaal naakt ter wereld komen, dus dat God ons zo heeft geschapen en zo heeft bedoeld. Dan hoef je je toch ook niet voor die naaktheid te gêneren of die mooie scheppingsvormen te verbergen? Volgens bovenstaande interpretatie van het moment toen Adam en Eva uit het paradijs werden gestuurd, is dat cliché een "terug naar de oorspronkelijke onschuld" verhaal. Omdat ook onder moslims de opvattingen over kleding en gedrag niet eenduidig zijn, is eigenlijk door de koran als eerste sluier het menselijk ooglid aangegeven. Je hoeft niet alles met vier ogen opengesperd te bekijken.

naar boven

+Kledingvoorschriften voor moslims

Zowel tegen moslim mannen als vrouwen wordt gezegd hun blikken neer te slaan. Blijkbaar worden alleen vrouwen zo aantrekkelijk geacht dat de koran er bij het kijken naar hen nog extra aanwijzingen bij geeft: zij dienen hun schoonheid niet te tonen behalve wat daarvan onvermijdelijk is. Onze naakte lichamen en de specifieke lichamelijke kenmerken die mannen en vrouwen van elkaar onderscheiden, vormen onze gêne in positieve zin. Het is het Adam en Eva-moment, de ontdekking van een mix aan gevoelens bij het voor het eerst zien van elkaars naakte lichamen. Voor een man en vrouw die voor elkaar bestemd zijn is dat niet zondig of onrein. Maar onze lichamen zijn onze privé aangelegenheid en geen openbaar kunstbezit.

Met vriendelijke groet, Abdulwahid

naar boven